เรื่องราวความสำเร็จ

Aiello ได้ร่วมมือกับโรงแรมระดับนานาชาติหลายแห่ง เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในด้านการบริการ โดยใช้ Artificial Intelligence (AI) เข้าช่วย ทำให้องค์กรสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากผ่าน AI ได้ ทำให้เทคโนโลยีของ Aiello ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือพนักงานโรงแรม ด้านการให้บริการและเข้าใจแขกของตนได้ดียิ่งขึ้น โดยการให้ความสนับสนุนที่สำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ

เป้าหมายของ Aiello คือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการ

ประสบการณ์ใช้งานจริงของลูกค้า

Previous
Next

พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเราแล้วหรือยัง ?