เทคโนโลยีของ Aiello

Aiello ได้พัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีความล้ำสมัย รวมถึงโมเดล AI ล้ำยุคโดยอิงจากนวัตกรรม Multi-intent NLU (Natural Language Understanding) และการเรียนรู้เชิงลึกของ NLU ในด้านของ Framework รวมถึงการวิเคราะห์เสียงแบบเรียลไทม์ การลดเสียงรบกวนและสร้าง Graphic database (GDB) สำหรับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม เพื่อการเริ่มต้นปรับแต่งโมเดล AI ที่เหมาะสม Aiello มุ่งมั่นที่จะใช้แพลตฟอร์ม NLU SaaS กับแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ต่างๆ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีสาขาประเภทนี้

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

เทคโนโลยีของ Aiello ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก

Group 282

การวิเคราะห์ภาษาผ่านระบบคลาวด์

เทคโนโลยีวิเคราะห์เจตนาของคำพูด

กราฟความรู้แบบเฉพาะทาง

ระบบจัดการการสนทนา

Group 298

สถาปัตยกรรม IoT

HydraLink

Elfin Control Agent

Mobile Intelligent Routing Framework (MIRF) architecture

Group 299

การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เครื่องมือสำหรับการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความรู้สึกและอารมณ์จากข้อความ

ระบบการแนะนำ

กระบวนการสนทนาด้วยเสียง

Aiello Assistant ถูกสร้างขึ้นจากความหลงใหลในเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ (Natural Language Technology) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ด้วยตนเองของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) เรามุ่งที่จะสร้างประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเหมือนมนุษย์มากที่สุดระหว่างผู้บริโภคกับอุปกรณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดมาใช้ในทุกสาขาการค้า เรามีความทะเยอทะยานที่จะสร้างไลฟ์สไตล์ที่มีความล้ำสมัย

Group 3421
Group 349

ขั้นตอนที่ 1: เทคโนโลยีรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ( Automatic Speech Recognition, ASR )

คือการแปลงคำพูดของมนุษย์เป็นข้อความตัวอักษรโดยอัตโนมัติและเมื่อจับคู่เข้ากับฮาร์ดแวร์ของ Aiello ด้วยไมโครโฟนอาร์เรย์กับซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลคำพูดใน Edge Computing ทำให้สามารถลดเสียงรบกวนรอบข้าง ตัดเสียงสะท้อนและแยกคุณลักษณะเด่นทางเสียง (Acoustic Feature Extraction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ถึงความสามารถในการจดจำหลายภาษาและประสบการณ์การโต้ตอบต่างๆของระบบ หลังจากที่ได้ข้อความจากการตัดเสียงรบกวนต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องไปแล้ว ขั้นตอนต่อไป Aiello ได้นำโมเดล AI ในอุตสาหกรรมของ Aiello มาใช้ประเมินอัตราข้อผิดพลาดของคำ (Word Error Rate, WER) เพื่อข้อความที่มีความแม่นยำสูง สำหรับการรับคำสั่งและสายโทรศัพท์ของลูกค้าทุกราย

Group 350

ขั้นตอนที่ 2: การเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding, NLU)

การแปลความหมายของข้อความในบริบทต่างๆและความหมายที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้นั้นคือหัวใจสำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล และยังจำเป็นสำหรับโซลูชันของเรา ในการประมวลผลคำแนะนำ คำถาม & คำตอบ การค้นหาและการสอบถามต่างๆ การเข้าใจภาษาธรรมชาติของ Aiello สามารถมอบประสบการณ์การสนทนาที่เหมือนมนุษย์และมีความแม่นยำสูงสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจและอินเทอร์เฟซที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมการขยายและการย้ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง

Group 351

ขั้นตอนที่ 3: เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด (Text-to-speech, TTS)

สังเคราะห์การออกเสียงและความคล่องในการพูดที่เหมือนมนุษย์ทั่วไป โดยแปลงจากข้อความเป็นเสียงเทียมผ่าน Neural TTS API framework ของ Aiello สามารถรองรับภาษาและภาษาท้องถิ่นได้มากกว่า 40 ภาษา และยังมีตัวเลือกเสียงมากกว่า 220 ตัวเลือก ทำให้เราพร้อมที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่เป็นส่วนตัวและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถปรับแต่งทิศทางการโต้ตอบสนทนาระหว่างคนกับ AI ได้

การวิเคราะห์ภาษาผ่านระบบคลาวด์

การเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU) ของ Aiello สามารถมอบประสบการณ์การสนทนาที่เหมือนมนุษย์ได้อย่างแม่นยำสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจและมีอินเทอร์เฟซที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมการขยายและการย้ายข้อมูลด้วยความเร็วสูง

Frame 34 1

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบหลายภาษาและวิเคราะห์เจตนาของข้อความ

Aiello ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกของเครือข่าย เพื่อผลิตเทคโนโลยีการประมวลผลแบบหลายภาษาและการวิเคราะห์เจตนาของข้อความขั้นสูงจากบทสนทนา โดยโมเดลของเราสามารถเข้าใจเจตนาที่มีความหลากหลายและติดตามผลด้วยการเช็ครายการดำเนินการต่างๆของผู้ใช้งาน ตัวเครื่องจะทำงานเหล่านี้ตามลำดับและตรรกะที่มีอยู่ สามารถตอบสนองความต้องการที่ซ่อนอยู่ภายในบทสนทนาได้ นี่คือนิยามใหม่ของการที่มนุษย์โต้ตอบกับเทคโนโลยี

Mask Group111 1

ฐานข้อมูลของกราฟความรู้แบบเฉพาะทาง

Aiello ใช้ระบบกราฟความรู้ขั้นสูง ที่มีความสามารถในการคิดและใช้เหตุผลที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานผ่านสาขาเฉพาะทางของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสนทนาที่ไร้ขีดจำกัดและ Voice Services ขั้นสูงจะทำการรวบรวมข้อมูลให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นหลัก

Group 356 1

ระบบจัดการการสนทนา

วัตถุประสงค์ของการจัดการบทสนทนา คือการสร้างระบบสนทนาที่สมบูรณ์และสามารถรับผิดชอบต่อสถานะและขั้นตอนของการสนทนาได้ โดยเน้นที่เจตนาและความหมายของภาษาธรรมชาติ เพื่อให้เกิดขั้นตอนการสนทนาและโครงสร้างเชิงตรรกะที่สมบูรณ์

ขั้นตอนการสนทนาและระบบการจัดการของ Aiello สามารถประมวลผลบทสนทนาทั้งหมดด้วยความเร็วสูง เพื่อการเข้าหาผู้ใช้และการปรับปรุงตัวเอง และเมื่อ AI ได้พบกับบทสนทนาที่มีความหมายที่ไม่ชัดเจน ระบบจะมีการนำเทคโนโลยี Voice UI ใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการถามไปมาที่เหมือนกับการถามตอบมนุษย์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาเจตนาของผู้พูด เข้าใจคำถามของผู้ใช้ได้เร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดของการตัดสินใจในอนาคต

Frame 31 1

สถาปัตยกรรม IoT

ระบบ IoT ได้นำสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์มาใช้และด้วยโครงสร้างของ NiFi ทำให้เราได้บรรลุเส้นทางและโฟลว์การควบคุมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ความสามารถในการปรับขนาดของระบบและรักษาความยืดหยุ่นในการโต้ตอบกับระบบ IoT ต่างๆมากมายและมาตรการต่างๆในภาคสนาม

Group 483 1

Hydralink

HydraLink เป็นอินเทอร์เฟซระหว่างโปรโตคอลควบคุมอุตสาหกรรมทั่วไป Modbus หรือ RS485 (แบบมีสาย) กับ TCP proxy hosts ซึ่งสามารถรองรับโปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้กันทั่วไปในระบบที่มีอยู่ของคุณ ซึ่ง HydraLink สามารถทำงานร่วมกับ Mobus/TCP ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถมอบโซลูชันที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์และอุปกรณ์สื่อสารของหน่วยควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

Group 485 1

Elfin Control Agent

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์ควบคุม Aiello มีโมเดลที่มีทั้งความอิสระและความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถใช้ภาษาธรรมชาติและประมวลผลจากแหล่งสัญญาณได้ ดังนั้นคำสั่งที่ระบบได้รับจะถูกดำเนินการโดยตรงสำหรับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับความสว่างของแสงไฟ เปิด/ปิดผ้าม่าน ทีวี เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ มีความเป็นไปได้ต่างๆมากมาย สิ่งที่อุปกรณ์สามารถทำได้นั้นขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ใช้

Group 487 1

Mobile Intelligent Routing Framework (MIRF) architecture

Mobile Intelligent Routing Framework (MIRF) เป็นเฟรมเวิร์กซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการเข้ารหัสของการกำหนดเส้นทาง WAN หลายรายการ เพื่อรองรับอุปกรณ์ไร้สาย เร่งกระบวนการพัฒนาและลดเวลาในการพัฒนาระบบการปรับแต่งเองโดยผู้บริโภค (Customization)

การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Aiello ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความหมายของบริบท โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆหลากหลายรูปแบบ เพื่อค้นหาตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการเข้าใจเจตนาของผู้ใช้งาน

Group 462

เครื่องมือสำหรับการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ความรู้สึกและอารมณ์จากข้อความ

โดยการวิเคราะห์รูปแบบการสนทนาจากลูกค้า เราสามารถเข้าใจความรู้สึกโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัท และปรับการดำเนินการทางธุรกิจตามข้อมูลที่ได้รับ โซลูชันของเราทำให้สามารถรวบรวมการโต้ตอบทั้งหมดของลูกค้าได้ เพื่อการเข้าใจความรู้สึกและเจตนาของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

Group 458

ระบบการแนะนำ

ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์เจตนาของข้อมูลที่ได้รับ และด้วยโปรไฟล์ของลูกค้าที่สามารถสร้างและอัพเดทได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถค้นพบเจตนาซ่อนเร้นและมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการพิเศษให้กับลูกค้าของคุณได้ เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าของคุณ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) เป็นเทคโนโลยี AI ที่น่าตื่นเต้นและมีแนวโน้มที่ดีมากที่สุด

ตลาด NLP คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 259% ภายในปี 2567 โดยมีมูลค่าตลาดถึง 264 พันล้านดอลลาร์ อุตสาหกรรมทุกประเภทสามารถได้รับประโยชน์ทางการเงินจาก NLP

ลดช่องว่างระหว่างคุณกับ AI ด้วย Aiello

หากคุณเป็นนักศึกษา นักวิจัย วิศวกร หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับ AI ในอุตสาหกรรม ด้วยศักยภาพที่ซ่อน ตราบใดที่คุณมีวิสัยทัศน์ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา!

pexels visual tag mx 2566581 1