3 วิธีการลดต้นทุนโรงแรมโดยไม่ลดทอนคุณภาพการบริการ

two revenue managers having a meeting
Poom
Pojchara Lerthatasilp
Aiello Inc. Marketing Assistant

การบริหารโรงแรมให้ประสบความสำเร็จนั้นฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการลดต้นทุนกับการรักษาคุณภาพการบริการสูงสุดสำหรับผู้เข้าพักของคุณ หากคุณให้ทิปมากเกินไป งบประมาณของคุณก็จะเสียไป การเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป คุณจะเสี่ยงต่อความไม่พอใจของผู้เข้าพักและคำวิจารณ์เชิงลบ

การที่โรงแรมจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายอย่าง เช่น ฤดูกาล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และตลาดแรงงาน นี่คือกลยุทธ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ในบทความนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรมและการคำนวณเมตริกประสิทธิภาพหลัก จากนั้นเราจะกล่าวถึงสามกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายขณะที่รักษาไว้ซึ่งประสบการณ์ของผู้เข้าพัก

วิธีติดตามต้นทุนการดำเนินงานโรงแรมของคุณ

ต้นทุนโรงแรมสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ – ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

ต้นทุนคงที่ในโรงแรมคืออะไร? 

  • ค่าเช่า ภาษีทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

  • ค่าแรงงาน (เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกัน…)

  • บิลรายเดือน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และทีวี

  • เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์การจัดการโรงแรม (เช่น ค่าสมัครรายเดือนคงที่)

ต้นทุนคงที่คือประเภทของค่าใช้จ่ายที่ออกจากบัญชีธนาคารของคุณเป็นประจำในจำนวนเงินที่ตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราการเข้าพักโดยตรงและไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ดังนั้นจึงง่ายต่อการคำนวณในการคาดการณ์รายได้ของคุณ

ต้นทุนผันแปรคืออะไร?

  • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

  • ค่าบริการทำความสะอาด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

  • ค่าบำรุงรักษา

  • ค่าการตลาด

  • ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ OTA

  • ค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับพนักงานระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายผันแปรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับการเข้าพักหรือการใช้งาน ยากที่จะคาดเดาได้ อย่างไรก็ตาม มีระบบที่เอาไว้ติดตามข้อมูลเหล่านี้จำนวนมากภายในตลาด เช่น ระบบการจัดการพลังงานและระบบการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้

การแบ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคุณ

หลังจากที่คุณรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน (ทั้งแบบคงที่และแบบผันแปร) การทำงบกำไรขาดทุนจะช่วยให้คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมของโรงแรมได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจกำไรสุทธิของคุณ เข้าใจว่างบประมาณไปลงที่ไหนและทำไม จากนั้น คุณจะสามารถใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการคำนวณ KPI ของคุณและตั้งวัตถุประสงค์เพื่อปรับการใช้จ่ายของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้เข้าพัก

ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานะการเงินของคุณในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น:

ราคาเฉลี่ยต่อห้องที่เปิดขาย (Cost Per Available Room, CostPAR)

มาตรการนี้จะบอกต้นทุนทั้งหมดในการเตรียมห้องสำหรับขาย หารด้วยจำนวนห้องที่เปิดขายทั้งหมด ในการคำนวณนี้ ให้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับห้อง (ทั้งต้นทุนคงที่และผันแปร) แล้วหารด้วยจำนวนห้องที่เปิดขายทั้งหมด ค่านี้สามารถคำนวณได้ต่อเดือนหรือต่อวัน

CostPAR = ค่าห้องทั้งหมด / จำนวนห้องที่เปิดขาย

ราคาเฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ (Cost Per Occupied Room, COPR)

ต้นทุนต่อจำนวนห้องที่ขายได้จะพิจารณาต้นทุนรวมของการผลิตและค่าบริการห้องพัก และจะบอกให้คุณทราบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเกินไปหรือยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้อีก ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการซักรีด ในการคำนวณ ให้หารค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการห้องพักด้วยจำนวนห้องที่ขายทั้งหมด

COPR = ค่าบริการห้องพักทั้งหมด / จำนวนห้องที่ขายได้

รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Revenue Per Available Room, RevPAR)

ค่า RevPAR คืออัตราส่วนที่นิยมที่ใช้วัดประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจโรงแรม และเผยให้เห็นว่าคุณกำลังเพิ่มรายได้สูงสุดหรือมีห้องพักที่สมควรปรับราคาหรือไม่ ในการคำนวณ RevPAR คุณจะต้องทราบอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) – OR (จำนวนห้องที่ขายได้ทั้งหมด/จำนวนห้องที่เปิดขายทั้งหมด) และรายได้เฉลี่ยของห้องพักที่ขายได้ (Average Daily Rate) – ADR (รายได้ห้อง/จำนวนห้องที่ขายได้) มีสองวิธีในการหาค่า RevPAR คุณสามารถคูณ ADR ด้วย OR หรือหารรายได้ห้องพักทั้งหมดด้วยจำนวนห้องว่าง

  1. RevPAR = รายได้เฉลี่ยของห้องพักที่ขายได้ (ADR) x อัตราการเข้าพัก (OR)
  2. RevPAR = รายได้ห้องพักทั้งหมด / จำนวนห้องที่เปิดขายทั้งหมด

ต้นทุนในการจัดหาผู้เข้าพัก (Guest Acquisition Cost, GAC)

ตัวเลขนี้จะวัดว่าโรงแรมมีค่าใช้จ่ายเท่าใดในการหาผู้เข้าพักใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงต้นทุนต่างๆ เช่น การตลาด การขาย การจัดจำหน่าย และระบบการจอง ในการคำนวณนี้ ให้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการหาผู้เข้าพัก (การตลาด ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ) แล้วหารด้วยจำนวนผู้เข้าพักทั้งหมดที่ได้มา

GAC = ต้นทุนทั้งหมดในการหาผู้เข้าพักใหม่/ จำนวนผู้เข้าพักที่ได้มา

ลดต้นทุนการดำเนินงานของโรงแรมโดยไม่ลดทอนประสบการณ์ของผู้เข้าพัก

เมื่อคุณเข้าใจกำไรและค่าใช้จ่ายของคุณแล้ว คุณจะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานได้ โดยกลยุทธ์ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้เข้าพัก

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี – ลดต้นทุนโรงแรมและยกระดับบริการของคุณ

เทคโนโลยีโรงแรมพร้อมช่วยคุณประหยัดเวลาและลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ นอกจากนี้ หากคุณเลือกใช้โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณจะสามารถนำการคาดเดาออกจากกลยุทธ์ของคุณได้ แทนที่ด้วยข้อมูลจริงและสร้างการคาดการณ์ที่จะช่วยให้คุณรักษาการบริการและการดำเนินงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่สำคัญของเทคโนโลยีโรงแรมขั้นสูงที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลงและเพิ่มความพึงพอใจของผู้เข้าพักให้สูงขึ้น

ระบบจัดการรายได้อัจฉริยะ

ระบบการจัดการรายได้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการเพิ่มรายได้ของโรงแรม โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูลเรียลไทม์ และแนวโน้มของตลาด เพื่อระบุราคาที่ดีที่สุดสำหรับห้องพักในแต่ละวัน ระบบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุด แต่ยังช่วยคุณด้วยการกำหนดราคาแบบไดนามิกตามปัจจัยต่างๆ เช่น ฤดูกาล ความต้องการ หรือการแข่งขัน

ด้วยอัลกอริทึมอัจฉริยะที่สามารถจัดแพ็คเกจได้โดยอัตโนมัติ โดยจะนำเสนอตัวเลือกการจองที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ในขณะที่คุณลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าพักของคุณจะเพลิดเพลินไปกับบริการที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัว เรียบง่าย แต่ได้ผลดี!

ระบบจัดการงานโดยอัตโนมัติ

ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับคำขอต่างๆผ่านห้องพัก เช่น ซอฟต์แวร์ด้านการดูแลทำความสะอาดและซอฟต์แวร์การจัดการงาน คุณไม่เพียงแต่จะประหยัดเวลาจากสายโทรศัพท์ของห้องพักที่โทรเข้ามายังแผนกต้อนรับเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมอื่นๆของคุณทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ผู้เข้าพักมักจะต้องติดต่อกับแผนกต้อนรับเพื่อขอบริการรูมเซอร์วิส การอัปเกรด หรือเมื่อต้องการบริการเพิ่มเติมใดๆ และหากเกิดข้อผิดพลาดมีออเดอร์ตกหล่นขณะที่พวกเขาพยายามสั่งรูมเซอร์วิสหรือจองโต๊ะอาหารส่วนนี้อาจทำให้รายได้หายไป เป้าหมายคือการสื่อสารกับทีมของคุณให้ง่ายที่สุด

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีระบบที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองบริการหรือส่งคำติชมได้จะเป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณตั้งแต่วันแรก ช่วยลดภาระการโทร ประหยัดเงิน ช่วยให้สมาชิกในทีมติดตามสิ่งที่ต้องทำ และเปิดวิธีการใหม่ๆในการเพิ่มรายได้ให้กับคุณ

ผู้ช่วย AI ในห้องพัก

ผู้ช่วย AI ในห้องสามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับพนักงานโรงแรมในช่วงเวลาที่พนักงานขาดแคลน ทำให้การสื่อสารกับผู้เข้าพักของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ได้อย่างมาก

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยหรือ FAQ ของผู้เข้าพักได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถโฟกัสไปที่การบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ช่วย AI ตอบสนองต่อผู้เข้าพักของคุณทันทีและชี้ทิศทางที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าพักของคุณอย่างแม่นยำ ช่วยพวกเขาสั่งสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม และช่วยให้คุณสามารถดูแลทุกสิ่งที่ผู้เข้าพักสนใจโดยไม่ต้องให้พนักงานของคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง

ระบบ AI ขั้นสูงสำหรับโรงแรมโดยเฉพาะ สามารถดำเนินการได้หลายบทบาท เพื่อให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพื้นที่ในห้องพัก และยกระดับประสบการณ์ผู้เข้าพักของคุณ เรากำลังพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ดีที่สุดสำหรับห้องพัก การมีโทรศัพท์ในห้องพัก ลำโพงบลูทูธ นาฬิกาปลุก และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ในห้อง ระบบเหล่านี้ยังสามารถเรียนรู้จากการโต้ตอบกับผู้ใช้ทุกครั้งและปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับสิ่งที่ผู้เข้าพักชอบ คุณจะได้เห็นข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดจากการโต้ตอบระหว่างผู้เข้าพักกับ AI ในซอฟต์แวร์ PMS หรือ CRM ของคุณ

ระบบการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ระบบการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ใช้อัลกอริทึมอัจฉริยะเพื่อตรวจจับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในอุปกรณ์ของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ และช่วยป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่หรือเหตุฉุกเฉิน โรงแรมที่มีระบบควบคุมห้องอัจฉริยะหรืออุปกรณ์ IoT จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้

แพลตฟอร์ม AI เหล่านี้ช่วยให้คุณดูแลความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานและคาดการณ์ว่าระบบใดมีแนวโน้มที่จะเสียหาย คุณจะสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมครั้งใหญ่และการหยุดการทำงานของอุปกรณ์ ที่สำคัญกว่านั้น คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ก่อนที่ปัญหาร้ายแรงจะเกิดขึ้น

การปิดเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน – ประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงาน

แม้ว่าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ตรวจสอบพลังงานจะต้องการการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก แต่ก็จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้น แบรนด์โรงแรมที่ใช้แนวทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

โรงแรมมีตัวเลือกประหยัดพลังงานอะไรบ้าง?

การวัดและการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านพลังงานเป็นอาวุธลับสำคัญของคุณ ในการระบุจุดที่มีประสิทธิภาพต่ำและลดต้นทุนด้านพลังงาน คุณสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดหรือจ้างผู้ตรวจสอบด้านพลังงานจากองค์กรภายนอก

หากฤดูกาลที่ยุ่งวุ่นวายทำให้คุณต้องเสียค่าไฟจำนวนมาก คุณสามารถพิจารณาใช้สมาร์ทเทอร์โมสตัท (Smart Thermostats) และระบบการจัดการห้อง (IoT) ไฟเซ็นเซอร์ และใช้ช่องทางการสื่อสารในห้องของคุณสำหรับแคมเปญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าขนหนูซ้ำและมีตัวเลือกให้เลือกสำหรับการทำความสะอาด เป็นต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณเข้าใจตรงกันและเข้าใจวิธีดำเนินการเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด หรือคุณสามารถรับฟังแนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงาน

และสุดท้าย การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคุณเป็นประจำจะช่วยป้องกันการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือการเปลี่ยนทดแทนอย่างเร่งด่วนในอนาคต หากคุณต้องการก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น) ที่ช่วยคุณติดตามสถานะของอุปกรณ์และคาดการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหา

การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน – เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทีมของคุณ

ด้วยตลาดงานในปัจจุบัน การรวบรวมทีมงานที่มีทักษะและมีประสิทธิภาพซึ่งให้บริการที่ดีเยี่ยมไม่ใช่เรื่องง่าย พนักงานของคุณคือหัวใจของโรงแรม ซึ่งทำให้ต้นทุนแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายหลักของคุณ

เพื่อการประหยัดเวลาและงบประมาณ พยายามทำให้กิจวัตรประจำวันของพวกเขาคล่องตัวมากที่สุด ถามตัวเองหรือดีกว่านั้น ขอให้พนักงานบอกกับคุณว่าจะทำให้งานของพวกเขาง่ายขึ้นได้อย่างไร การมีเวิร์กโฟลว์ที่ดีจะช่วยให้เกิดการสื่อสารที่เร็วขึ้น การจัดการงาน และการทำงานซ้ำๆโดยอัตโนมัติจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมของคุณดีขึ้นและช่วยปรับปรุงความพึงพอใจในบริการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณสื่อสาร และให้พนักงานของคุณจัดการสิ่งที่ต้องทำผ่านอุปกรณ์มือถือ เพื่อไม่ให้มีข้อมูลสำคัญใดสูญหาย เราไม่สามารถกล่าวได้ครบว่าระบบนิเวศซอฟต์แวร์ในโรงแรมของคุณนั้นจะมีความสำคัญเพียงใดในอนาคต ดังนั้น ให้คำนึงถึงภาพรวมและเลือกโซลูชันอย่างมีกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ยังต้องเสริมฟังก์ชันการทำงานของกันและกันได้อีกด้วย

สรุป

ในบทความนี้ เราได้กล่าวถึงค่าใช้จ่ายของโรงแรม การคำนวณเมตริกประสิทธิภาพหลัก และแบ่งปันกลยุทธ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยไม่ทำให้คุณภาพการบริการของคุณลดลง สิ่งสำคัญคือควรคำนึงว่าประสิทธิภาพด้านต้นทุนนี้ไม่ใช่แค่การประหยัดเงินเท่านั้น — แต่ยังเกี่ยวกับการทำให้เงินทุกบาทมีค่าอีกด้วย

เทคโนโลยีตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึง AI สามารถช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้ ทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ประหยัดเงิน และมอบสิ่งพิเศษเพิ่มเติมเล็กน้อยให้กับผู้เข้าพักของคุณ ตัวอย่างเช่น การมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ดีต่อโลกและดีต่องบประมาณของคุณ และเมื่อมันมาถึงทีมของคุณ — ยิ่งพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งสามารถให้บริการได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ไม่ว่าคุณกำลังเดินทางสู่การประหยัดต้นทุนหรือการยกระดับประสบการณ์ผู้เข้าพัก การสื่อสารที่ราบรื่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ระบบ AI สั่งงานด้วยเสียงของเราเชื่อมโยงระหว่างทีมของคุณกับผู้เข้าพักเข้าด้วยกัน ในขณะที่ติดตามการสนทนาทั้งหมดใน PMS ที่คุณชื่นชอบ ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

สั่งจองเพื่อทดลองใช้ฟรี ↓

สั่งจองเพื่อทดลองใช้ฟรี ถ้าคุณสนใจใน AI ของเรา สามารถติดต่อและทดลองฟรีได้แล้ววันนี้!